مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPHGR-40-66_006

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله از داده های مربوط به دما و بارش سالانه در یک دوره آماری ۴۴ ساله برای ایستگاه های منطقه شمال غرب ایران که مشتمل بر ۱۶ ایستگاه سینوپتیک می باشد استفاده شده است. از بین این ایستگاه ها تعداد ۸ ایستگاه که دارای کامل ترین آمار بوده و منطقه مورد مطالعه را تحت پوشش قرار می دهند انتخاب شده و تجزیه و تحلیل داده ها در مورد این ایستگاه ها انجام گردیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل های تابع تبدیل می باشد که جزء روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی است. در همین راستا ابتدا ایستگاه ها بر اساس روش مذکور مدل سازی شده و سپس تحلیل داده ها و عمل پیش بینی بر روی آن ها انجام گرفته است نهایتا با استفاده از آزمون روند، ایستگاه های مطالعه شده مورد آزمون قرار گرفته و ی داری روند نوسان های دما و بارندگی در آن ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این مطالعه در زمینه بررسی روند دمای سالانه نشان می دهد که سه ایستگاه میانه، تبریز و ماکو دارای روند معنی دار می باشند. در زمینه بررسی روند بارندگی سالانه نیز طبق نتایج آزمون روند، ایستگاه های تبریز، اردبیل، ارومیه وخوی دارای روند معنی دار بوده و در همه آن ها بارندگی سالانه دارای روندی نزولی می باشد.

کلیدواژه ها:

نوسان ، دما و بارش سالانه ، مدل تابع تبدیل ، پیش بینی ، منطقه شمال غرب ایران

نویسندگان

سید حسین میر موسوی

استادیار دانشگاه زنجان