شناسایی حدود مسئولیت حکمرانان نظام اسلامی در عدم مدیریت صحیح فرهنگی فضای سایبربا تاکید بر آسیبهای فرهنگی و جرم شناختی آن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_044

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

چکیده مقاله:

امروزه آسیبهای فرهنگی فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست هر روز که میگذرد این شکاف بیش از پیش نمایان میشود برای مدیریت این امر باید حکمرانی فضای مجازی به نظر تغییر ریل دهد و این تغییرات باید بر اساس رویکردهای آسیب شناسانه باشد تا بتواند به نتیجه مطلوب که کم کردن و به حداقل رساندن آسیبها و جرائم است منجر شود. در این رهگذر با نگاهی توصیفی تحلیلی با استفاده از روش اسنادی در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که حدود مسئولیت حکمرانان نظام اسلامی در عدم مدیریت صحیح فرهنگی فضای سایبربا تاکید بر آسیبهای فرهنگی و جرم شناختی آن چگونه قابل بحث و بررسی است؟ به نظر میرسد با عدم درک صحیح از گذاره های فرهنگی فضای مجازی امروزه میتواند به عنوان یکی از خلل و آسیبهای مدیریتی در نظام اسلامی نمود خود را پیدا کند در این برهه شناخت آسیبها بعلت عدم توفق مدیران فرهنگی در نظام اسلامی در دهه چهارم بعد از پیروزی انقلاب میتواند از منظر آموزه های فرهنگی و حتی اسلامی مورد واکاوی جدی قرار گیرد در این منظر میتوان مرکز ثقل پیکان کوتاهیها را متوجه مسئولین اینحوزه دانست که قطعا از باب کلکم راع کلکم مسئول، مضافا حقوق عامه (در حوزه ترک فعل و وظایف) قابل رسیدگی باشد.

نویسندگان

مریم طباخ حسینی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

سیدمحمدرضا موسوی فرد

استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران

علی دلفانی

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی ، واحد خرم آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم آباد ، ایران

مصطفی ملکی

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، پیام نور ایلام، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران