بازپژوهی فقهی جواز دخالت حکومت اسلامیدر حجاب (پوشش) باتوجه به مفاد قاعده تعزیر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GHANON-7-26_018

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

چکیده مقاله:

این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که آیا حاکمیت متشرع جامعه می تواند با توجه به قاعده تعزیر در نوع پوشش در سطح عمومیجامعه دخالت کند و الزامیقرار دهد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال ابتدا در این مقاله سعی شده بخاطر لزوم تشخیص مخاطب از نوع گناه و اینکه آیا در جهارچوب قاعده تعزیر قرار میگیرد یا خیر، علت و ضرورت حجاب بحث شود و سپس در مرحله بعدی نظرات فقها در مورد این ضرورت بیان و سپس قدر متیقن این وجوب از نظر آنها استخراج و بیان گردد . به علاوه، با توجه به اختلافات بسیار در مفاد قاعده تعزیر در بین فقها به بحث در مورد حق یا تکلیف بودن تعزیر، ادله موافقان و مخالفان با تعزیر برای هر عمل حرام پرداخته شود. تطبیق مفاد قاعده تعزیر با اجماع وجوب حجاب و این که آیا بد حجابی گناه وحرام است و حکومت اسلامییا حاکم شرع می تواند با توجه به قاعده تعزیر برای هر حرامیاز جمله پوشش نامناسب تعزیر قرار دهد؟ نیز بررسی شده است.

نویسندگان

مریم کریمی وردنجانی

دانشجوی دکتری ، رشنه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

احمد مرادخانی

نویسنده مسئول - عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد قم