ارزیابی و پیاده سازی روش تحلیل دروازه ای بر روی موتور جریان کار Flowable به منظور صحت سنجی ساختاری مدل های فرآیندی BPMN

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAEA07_014

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

چکیده مقاله:

موتور جریان کار Flowable ، در بسیاری از پلتفرم های ایجاد کمکد و مبتنی بر استاندارد BPMN مورد استفاده قرار می گیرد؛ این پلتفرم ها کاربران را قادر می سازد تا بدون نیاز به برنامه نویسی به سبک سنتی و صرفا با ترسیم مدل های فرآیندی به زبان بصری BPMN۲.۰ ، نرم افزارهای مورد نیاز خود را با سرعت بالاتر و با حداقل نیاز به دانش مهندسی نرم افزار تولید کنند؛ با وجود مزایای این پلتفرم ها، به علت عدم وجود دانش کافی کاربران در خصوص تضمین کیفیت نرم افزار، ممکن است با بروز خطاهای ساختاری (نظیر بن بست و تکرار نامتناهی کارها)، نرم افزارهای ایجاد شده فاقد کیفیت لازم باشند. تاکنون روش های مختلفی برای صحت سنجی مدل های فرآیندی نظیر نگاشت آنها به مدل های صوری نظیر شبکه های پتری ارائه شده است؛ بسیاری از این روش ها مستلزم نگاشت مدل BPMN به مدل صوری بوده و دارای پیچیدگی هستند. در بین این روش ها، روش تحلیل دروازه ای قابلیت صحت سنجی ساختاری مدل های BPMN را بدون نیاز به نگاشت به مدل های صوری فراهم می کند و درستی آن در بعد تئوری اثبات شده است. در این تحقیق، ضمن پیاده سازی آن روش بر روی موتور جریان کار Flowable ، میزان دقت آن بر اساس دادگان Camunda مورد ارزیابی قرار گرفته است و ضمن ایجاد قابلیت صحت سنجی ساختاری برای این موتور جریان کار، مشخص شد که بیش از ۹۶ درصد از خطاهای ساختاری موجود در مدل های فرآیندی، شناسایی شده که بیش از ۹۹ درصد از آنها به درستی تشخیص داده شده اند.

کلیدواژه ها:

موتور جریان کار Flowable ، پلتفرم های ایجاد کم کد ، استاندارد BPMN ، صحت ساختاری ، تحلیل ایستا ، بن بست ، بن بست حلقوی ، مهندسی مدل رانده ، تضمین کیفیت نرم افزار

نویسندگان

یحیی پورسلطانی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته ی علوم کامپیوتر الگوریتم و نظریه ی محاسبه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

محمدحسن شیرعلی شهرضا

استادیار، دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

سید علیرضا هاشمی گلپایگانی

استادیار، پژوهشگاه فناوری های نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران