بررسی تاثیر سواد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی چابک سازی سازمانی:مطالعه موردی: کارکنان بانک ملی استان کهگیلویه و بویر احمد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF17_081

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سواد سازمانی بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی چابکی سازمانی در بانک ملی استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک ملی استان کهگیلویه و بویر احمد است که ۲۰۰ نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۳۲ نفر محاسبه گردید که با استفاده از روش نموه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه چابکی شیخی علی زاده، پرسشنامه بهره وری هرسی و گلد اسمیت و پرسشنامه سواد سازمانی پروبست و همکاران به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چندگانه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که سواد سازمانی بر بهره وری کارکنان بانک ملی استان کهگیلویه و بویر احمد موثر است و می تواند ۳۶ درصد متغیر ملاک(بهره وری) را پیش بینی نماید. سواد سازمانی بر چابکی سازمانی کارکنان بانک ملی استان کهگیلویه و بویر احمد موثر است و می تواند ۲۰ درصد متغیر ملاک(چابکی سازمانی) را پیش بینی نماید. چابکی سازمانی بر بهره وری کارکنان بانک ملی استان کهگیلویه و بویر احمد موثر است و می تواند ۲۱ درصد متغیر ملاک(بهره وری) را پیش بینی نماید.

نویسندگان

غلامرضا تندپور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، ایران

سید ابوذر شفائی

دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، ایران.

کرامت اله عطانژاد

دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، ایران.