بهبود مصرف انرژی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از خوشه بندی گرههای حسگر با الگوریتم جستجوی محلی مکرر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BECE01_107

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

چکیده مقاله:

شبکه حسگر بی سیم (WSN) مجموعه ای از گرههای حسگر است که برای انجام یک وظیفه مشترک، باهم همکاری می کنند. آنهااطلاعات را از محیط حس و جمع آوری می کنند و دادهها را به یک ایستگاه مرکزی یا سینک جایی که کاربر به راحت ی می تواند آنها را دستکاری کند منتقل می کنند. با توجه به محدودیت منابع در شبکه های حسگر بی سیم ، صرفه جویی در مصرف انرژ ی یک نیاز ضروری است . از طرفی در این شبکه ها تاخیر جمع آوری داده ها باید به حداقل برسد چرا که کل ید به روز بودن اطلاعات است . در عین حال، تعداد نمونه های داده جمع آوری شده باید بیشتر شود، چرا که باید باعث افزایش دقت و استحکام در جمع آوری دادهها شود. بر این اساس در این مقاله به منظور حداکثر رساندن تعداد نمونه ها ی داده تحویل داده شده و در عین حال به حداقل رساندن مصرف انرژی و تاخیر جمع آوری داده ها یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی ارائه شده است که گرههای حسگر را با استفاده از الگوریتم جستجوی محلی مکرر خوشه بندی می کند. این پروتکل به صورت پویا شبکه را با استفاده از رویکرد خوشه بند ی سبک وزن بر اساس فاصله تا سینک و انرژی باقیمانده سطح باتری به مجموعه ای از خوشه ها تقسیم می کند. سپس سرخوشه ها، یک درخت پوشای کمینه به عنوان ستون فقرات شبکه تشکیل می دهند تا نتایج جمع آوری شده را به سینک منتقل کنند. روش پیشنهادی با پروتکل استاندارد IEEE۸۰۲.۱۵.۴ در شبیه ساز OPNET شبیه سازی شد و نتایج حاکی از عملکرد بهتر روش پیشنهادی از نظر انرژی مصرفی ، تاخیر انتها به انتها و تاخیر دسترسی به رسانه است .

کلیدواژه ها:

خوشه بندی ، شبکه حسگر بی سیم ، الگوریتم جستجوی محلی مکرر ، پروتکل .IEEE۸۰۲.۱۵.۴

نویسندگان

شایسته طباطبائی

گروه کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.

بلقیس بلوچ زهی

گروه کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.