بهینه سازی سیاست بازرسی غیردورهای برای سیستم تامین توان مصرفی در پست توزیع برق با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPQCONF11_005

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک الگوریتم ایمنی مصنوعی کارا برای تعیین برنامهی بازرسی غیردورهای بهینه برای یکسیستم تامین توان مصرفی در پست توزیع برق ارائه شده است. این سیستم از دو مولفه تشکیل شدهاست: بانک خازنی و ترانس. بانک خازنی دارای دو حالت است: سالم و خرابی پنهان. خرابی بانک خازنیتنها با بازرسی شناسایی میشود و تاخیر در شناسایی آن باعث افزایش قیمت برق مصرفی میشود.ترانس دارای سه وضعیت است: سالم، معیوب و خرابی آشکار. ترانس بعد از معیوب شدن به کار کردنادامه میدهد ولی عدم شناسایی و تعمیر به موقع باعث خراب شدن ترانس میشود. وضعیت معیوب فقطبا بازرسی شناسایی میشود ولی وضعیت خراب با متوقف کردن سیستم خودش را آشکار میکند. هدف،یافتن سیاست بازرسی بهینه است به گونه ای که متوسط هزینه ی کل سیستم در یک افق زمانی محدودحداقل شود. نتایج نشان میدهد در حالتی که نرخ خرابی مولفه ها افزایشی است، سیاست بازرسیغیردورهای نسبت به سیاست بازرسی دورهای اقتصادی تر است. درنتیجه، با کاهش هزینه های بازرسی ونگهداری و تعمیرات، قیمت برق مصرفی کاهش می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمید موکدی

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران