بررسی ایجاد سطح انتخابی فرکانس تکمیلی با پاسخ انتخابی پلاریزاسیون ثابت به کمک الکترومغناطیس محاسباتی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILCONFE01_025

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

چکیده مقاله:

این تحقیق، طراحی و تحلیل عملکرد الکترومغناطیسی یک سطح انتخابی فرکانس مکمل جدید را به کمک روابط الکترومغناطیس محاسباتی گزارش می کند که گزینش پذیری پلاریزاسیون و پایداری زاویه ای خوب را نمایش می دهد؛ در واقع این مقاله، شرح یکپارچه ای از روش های عددی را برای حل مسائل میدان الکترومغناطیسی یک سطح CFSS ارائه می دهد. به شکل سنتی، این روش ها به عنوان روش های مستقل و جایگزین برای حل معادلات ماکسول یا معادلات حاصل از آن در نظر گرفته می شوند؛ با این حال، همه آن ها تقریب های تصویری راه حل مجهول توسط توابع بسط یا پایه شناخته شده با ضرایب دامنه ناشناخته هستند، که با استفاده از روش به اصطلاح باقیمانده وزنی تعیین می شوند؛ این ویژگی مشترک چارچوب یکپارچه پیشنهادی را تشکیل می دهد که هم می تواند به عنوان یک مقدمه سیستماتیک برای الکترومغناطیسی محاسباتی و هم به عنوان راهی برای ارائه بینشی در مورد ماهیت، نقاط قوت و محدودیت های الگوریتم های مختلف مورد استفاده توسط حل کننده های میدان فعلی (سطح CFSS) و آینده باشد؛ برای راحتی، معادلات و مفاهیم اساسی الکترومغناطیسی به منظور تسهیل نشان دادن رویکرد یکپارچه طراحی، خلاصه می شود. هر سلول واحد CFSS فقط از یک بستر نازک تشکیل شده است که توسط یک آرایه وصله مربعی ساندویچ شده و آرایه شکاف مربعی مکمل آن با جابجایی جانبی تغییر می کند؛ گزینش پذیری قطبش CFSS پیشنهادی با جابجایی معرفی شده بین دو آرایه تعیین می شود. یک مدل مدار معادل برای این ساختار توسط سایر محققان توسعه داده شده است تا ویژگی انتخابی قطبش آن را تفسیر کند؛ ساختار CFSS با شبیه سازی تمام موج تحلیل شده است؛ گزینش پذیری پلاریزاسیون ساختار پیشنهادی با آزمایش تایید شده است.

کلیدواژه ها:

روش باقیمانده وزنی ، تابع وزنی ، الکترومغناطیس ، CFSS ، سطح انتخابی فرکانس (FSS) ، صفحه مکمل ، سطح انتخابی پلاریزاسیون (PSS)

نویسندگان

علیرضا محمودی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (و مدرس دانشگاه ها)، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

علی ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران