درک دانشجویان پرستاری از موانع حساسیت اخلاق حرفه ای:یک تحقیق کیفی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,274

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SUHRAWARDI03_120

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1392

چکیده مقاله:

حساسیت اخلاقی یکی از ویژگی هایی است که فرد واجد آن به پدیده های اخلاقی حساس می شود و پدیده ها را از زاویه اخلاق می بیند. دانشجویان پرستاری با موانع زیادی در حساسیت اخلاقی مواجهند. این مطالعه با هدفدرک دانشجویان پرستاری از موانع حساسیت اخلاقی انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار با 8 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری و دو گروه متمرکز جمع آوری و بر اساس آنالیز محتوا به روش برنارد تجزیه وتحلیل گردید. یافته های این بررسی سه درونمایه اصلی ندانستن، نخواستن، نتوانستن را شامل می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد ویژگی هایشخصی، برنامه آموزشی و محیط بالینی بر حساسیت اخلاقی مؤثرند. این مطالعه طرحی از طبقه بندی موانع حساسیت اخلاقی را ارائه می دهد که زمینه ای را برای تحقیقات کمی و کیفی فراهم می آورد

نویسندگان

محمود عباسی

استادیار، مدیرگروه اخلاق پزشکی ، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

فریبا برهانی

استادیار، مدیر گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق وحقوق پزشکی دان

عباس عباس زاده

دانشیار، عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پ

محدثه محسن پور

مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)