سیستم نورپردازی هوشمند اماکن مسکونی در ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARCONF02_044

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستم نورپردازی هوشمند اماکن مسکونی در ایران انجام شده است، لحاظ براین که سیستم روشنایی هوشمند ساختمان تحول بزرگی در روش نورپردازی و روشن کردن خانه ها محسوبمی شود که مزایای زیادی را نیز در مقایسه با روش های قدیمی نورپردازی خانه ها به همراه دارد. لذا مصرفروز افزون انرژی، پایان پذیر بودن منابع آن و اثرات نا مطلوب و بعضا جبران ناپذیر مصرف بیرویه انرژی برمحیط زیست از یک سو و افزایش قیمت آن در سالهای اخیر از سوی دیگر، باعث گردیده است تا متولیان امرو مصرف کنندگان انرژی به دنبال راههایی برای صرفهجویی و استفاده صحیح از انرژی باشند. از آنجا کههزینه های مرتبط با نگهداری و تعمیرات در طول عمر مفید ساختمان سهم قابل توجهی از هزینه هایساختمان را شامل میشود، سیستم هوشمند مدیریت ساختمان با توجه به نقش مهمی که در کاهش اینهزینه ها دارد سبب میشود تا برگشت سرمایه در زمان معقولی انجام پذیرد. یکی دیگر از عوامل موثر دربازگشت سرمایه اولیهای که برای راهاندازی و نصب سیستم هوشمند ساختمان صرف شده، کاهش مصرفانرژی و متعاقب آن کاهش هزینه است. استفاده از این فناوری علاوه بر کاهش مصرف انرژی سبب ایجادشرایط مناسب و ایده آل و افزایش آسایش ساکنین ساختمان نیز می گردد.

کلیدواژه ها:

سیستم روشنایی هوشمند ساختمان هوشمند فناوری های نوین مدیریت مصرف انرژی

نویسندگان

کیمیا چیت ساز

دانشجوی کارشناسی مهندس معماری پردیس بین الملی کیش دانشگاه تهران ایران

کیانا بالاوزیر

دانشجوی کارشناسی مهندس معماری پردیس بین الملی کیش دانشگاه تهران ایران

محمد کاظمی

دکتری مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران