اثر بخشی نقش سرمایه اجتماعی در شهرهای کوچک با هدف تقویت بازارهای هفتگی (محلی) (مورد پژوهی: شهر خرم آباد از شهرستان تنکابن استان مازندران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-57_064

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

چکیده مقاله:

گسترش شهرنشینی و مهاجرت از روستاها به شهرها موجب دگرگونی هایی در سبک زندگی و متحول شدن تعاملات اجتماعی گردیده است. یکی از مهمترین عناصر ساختار شهری که سبب تغییر و استمرار و پویایی شهر می گردد، بازار می باشد. بازارهای محلی نیز مکانی برای تبادل کالا و پول بوده و در رونق اقتصادی شهر، نقش آفرین هستند. حضور مردم علاوه بر رونق گردش اقتصادی شهری سبب افزایش تعاملات اجتماعی می گردد. افزایش اعتماد و همبستگی و مراوده اجتماعی میان افراد، وفاق و انسجام اجتماعی را در شبکه روابط بین مردم بالا برده و با افزایش سرمایه اجتماعی، نظم اجتماعی و احساس تعلق مشترک نیز تغییر می کند. در بازارهای محلی، فروشندگان تولیدات خود را به شهر آورده و بدون حضور واسطه ها به عرضه آن مشغول می شوند و این موجب بیشتر شدن اعتماد خریداران خواهد بود رضایت بخشی از این تبادل می تواند در کاهش مهاجرت و افزایش اشتغال تاثیر داشته باشد. در این پژهش به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مولفه های اعتماد، مشارکت و مراودات اجتماعی با تاکید بر بازار هفتگی شهر خرم آباد تنکابن پرداخته شد. با اثبات فرضیه اثر گذاری بازار هفتگی بر سرمایه اجتماعی در شهر کوچک خرم آباد، دولت و حکمروایی محلی را توانمند خواهد ساخت تا در برنامه ریزی توسعه پایدار ملاحضات بیشتری را در نظر داشته باشند. در انجام این پژوهش دو روش کمی و کیفی مد نظر قرار گرفت. در بخش کمی، با توجه به حجم نمونه انتخاب شده، پرسشنامه هایی در میان دو گروه مردم خریدار و فروشندگان بازاری توزیع گردید و نتایج به دست آمده با آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت کیفی با انجام مصاحبه با مسئولین شهری و ساکنین قدیمی، نتایج به دست آمده با روش کد گذاری ارائه گردید. از دستاوردهای پژوهش مشخص شد که با توجه به برقراری رابطه مثبت بازار محلی با سرمایه اجتماعی، اولویت های مولفه های سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد و مشارکت و مراوده بود، در میان دو گروه بازاریان و مردم متفاوت است. به نظر می رسد که این تفاوت ناشی از بحران های اقتصادی و کم شدن توان مالی مردم در سال های اخیر باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا سادات مشیر استخاره

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

شریف مطوف

استادیار گروه بازسازی پس از سانحه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

محمود رضا حاج عبدالله جواهری

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال کارشناس مطالعات دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)