بررسی عوامل موفقیت در اجرای پیشرفت پروژه های عمران شهری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC07_046

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موقیت در اجرای پیشرفت پروژه های عمران شهری است. یک پروژه عمرانی ترکیبی است از وقایع و اتفاقات گوناگون، برنامه ریزی شده یا نشده که در طول چرخه حیات پروژه است و زیرچتر تغییرات در محیط به حیات خود ادامه می دهد. در این بین، عواملی وجود دارند که اهمیت آنها در به موفقیت رسیدن یک پروژه و یا شکست آن دارای مضاعفی است. این عوامل به نام عوامل موفقیت پروژه شناخته می شوند. عوامل موفقیت پروژه را اینگونه تعریف نمودند: مجموعه ای از عوامل محیطی، واقعیات و یا عوامل تاثیرگذارند که می توانند خروجی های پروژه را تحت تاثیر قراردهند. اینها عواملی هستند که می توانند انجام یک پروژه را سرعت بخشند و یا آن را با مشکل مواجه نمایند، می توانند باعث موفقیت یا شکست پروژه شوند؛ اما نمی توانند مبنایی برای ارزیابی پروژه قرار گیرند. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در بین عوامل مدیریتی به ترتیب شاخص مدیریت به عنوان مهم ترین عامل اثرگذار در اجرای پروژه های عمرانی و همکاری مردن و شهروندان به عنوان ضعیف ترین عامل در اجرای پروژه ای عمرانی شناسایی شدند. با توجه به اینکه عوامل محیطی بیشتر را نسبت به سایر عوامل در موفقیت پروژه ها دارا بوده اند؛ بنابراین باید نسبت به شاخص های همکاری کارفرما در انجام پروژه، شفافیت کارفرما در مراحل اجرایی و ارتباط با مجری پروژه، قدرت تصمیم گیری و توانایی حل مشکلات کارفرما، تامین به موقع منابع مالی و تسهیلات موردنیاز، شناخت تعریف دقیق محدوده پروژه از سوی کارفرما، توان ظرفیتی تامین کننده و توان کیفی تامین کننده اقدامات عملی صورت گیرد تا بهبود این مولفه را در پی داشته باشد به خصوص با همکاری بیشتر کارفرما در انجام پروژه و تامین به موقع منابع مالی و تسهیلات موردنیاز که وزن بالاتری بین شاخص های عوامل محیطی دارند، احتمال موفقیت پروژه ها را بالا ببرند.

نویسندگان

سید حسن رسولی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

بنت الهدی حسن پور لاریمی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران

روناک جمشیدی

دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

محسن مقدم حبیب زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گرایش آمایش شهری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، ایران