تحلیل و ارزیابی رفتار انبساطی انقباضی خاک های رسی متورم شونده با بهره گیری از روش تحلیلی رگرسیونی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRURBAN07_044

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

چکیده مقاله:

خاک های رسی متورم شونده به دلیل مشکلات ناشی از تورم در اثر جذب آب، از جمله گروه خاک های مشکل آفرین به شمار می رود. بر این اساس در پژوهش حاضر قصد بر این است تا با بهره گیری از روش تحلیل رگرسیونی، رفتار انبساطی انقباضی خاک های رسی متورم شونده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. در پژوهش حاضر از روش تحلیل رگرسیونی و آزمایشگاهی جهت ارزیابی و تحلیل رفتار انبساطی انقباضی خاک های رسی متورم شونده و مقایسه میزان همبستگی آن با بهسازی با الیاف صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که با بررسی رفتار انبساطی با درک درست از ساختار و مشخصات خاک ها می توان به بهترین وجه در خصوص محدود نمودن خسارات واردده از سوی آنها تصمیمات لازم را اتخاذ نمود. همچنین نتایج حاضل از تحلیل رگرسیونی همبستگی منفی بین درصد تورم آزاد با الیاف را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

رفتار انبساطی انقباضی ، خاک های رسی متورم شونده ، تحلیل رگرسیونی

نویسندگان

پریسا محمدی رزی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی مقدس اردبیلی

مهزاد اسمعیلی فلک

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

میرقادر میرزانژاد

کارشناسی ارشد بهداشت ایمنی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهر