تاثیر قرارگیری برشگیر بررفتار تیرهای کامپوزیت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 131

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF11_017

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تیرهای کامپوزیتی در نرمافزار آباکوس پرداخته شد. برای این منظور ۲۱ مدل در نرم افزار آباکوس تحلیل شد که سه پارامتر نوع برش گیر ( گل میخ و ناودانی)، تعداد برشگیرها ( ۳ ، ۶و ۳۰ ) و قطر و ضخامت برشگیرها ( ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۴ ) میلیمتر درنمونه ها تغییر کرد و نمونه ها به ترتیب تحت بارگذاری و تحلیل قرار گرفت و نتایج تنش و بیشترین خیز در نمونه ها استخراج گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل نشان داد که با افزایش تعداد برش گیرهای گل میخ از ۳ به ۳۰ مقادیر بیشترین تنش در بخش بتنی کاهش ۱۳ درصدی و همچنین مقادیر بیشترین خیز، کاهش ۱۱ درصدی را از خود نشان می دهد. با افزایش قطر گل میخ ها در تعداد گل میخ های ۳ ، ۹ و ۳۰ تایی، کاهش تنش در بتن مشاهده شد ولی این کاهش تنش مقدار کمی بود و حداکثر ۴ درصد شد و تاثیر قطر بیشتر بر روی کاهش بیشترین خیز بود که در تعداد ۳ تایی ۳ درصد، ۹ تتایی ۵ درصد و ۳۰ تایی ۱۷ درصد مشاهده شد. با تغییر گل میخ به ناوانی مقادیر بیشترین خیز و بیشترین تنش در همه حالات با کاهش همراه بود. با افزایش تعداد ناودانی ها از ۳ به مقادیر ۹ و ۳۰ ، مقدار بیشترین جابه جایی از مقدار ۱۹۱ به مقدار ۱۳۶ کاهش یافت که کاهش ۲۹ درصدی را از خود نشان داد. با افزایش ضخامت ناودانی های در تعداد ناودانی ۳ ، ۹ و ۳۰ ، به ترتیب مقدار ۶ / ۱ ، ۳ و ۵ / ۱۸ درصد کاهش در بیشترین خیز مشاهده گردید.

نویسندگان

مهدی قربانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربت حیدریه

حسام الدین مشکوه رضوی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه