بررسی تاثیر تابش امواج الکترومغناطیسی و افزودن اسید سولفوریک بر بازیابی مس از غبار کوره ذوب فلش مجتمع مس سرچشمه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEMCONF11_012

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

چکیده مقاله:

یکی از چالش های مورد توجه در صنعت استخراج مس، غبار کوره ذوب مس می باشد. غبار کوره ذوب مخلوطی از اکسیدهایی می باشد که از بالای کوره ذوب خارج می شوند. اجزای عمده تشکیل دهنده آن عبارتند از اکسیدهای آهن، مس، روی، سیلیسیم، منیزیم و سایر اکسیدهای جزئی از عناصر می باشد. تابش امواج مایکروویو به عنوان یک روش کارآمد برای استخراج مس از غبار توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. فرآیند استخراج را میتوان تحت تاثیر انتخاب افزودنی مناسب در حین تابش امواج مایکروویو قرار داد. در این تحقیق از تابش مایکروویو به عنوان یک روش گرمایش زیست سازگار جهت افزایش بازیابی مس موجود در غبار کوره ذوب فلش مجتمع مس سرچشمه استفاده شد. همچنین تاثیر اسید سولفوریک بر این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت جهت تسهیل انحلال ساختارهای ضعیف شده ی حاوی مس، نمونه ها در آب مقطر و اسید سولفوریک تحت لیچینگ قرار گرفتند. به منظور تعیین میزان بازیابی مس در هر یک از نمونه ها و مقایسه با نمونه شاهد که تحت امواج مایکروویو قرار نگرفته از آنالیز جذب اتمی استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد بیشترین راندمان پس از لیچینگ به مدت ۱ ساعت با درصد جامد ۱۰ %، اسیدیته ۱۰۰ گرم بر لیتر و دور همزن ۷۰۰ دور بر دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد به ازای زمان تابش مایکروویو به مدت ۱۸۰ ثانیه همراه با افزودن ۶ % وزنی ۴SO۲H بود که بازیابی مس نسبت به لیچینگ متداول را از ۶۲ / ۵۹ % به ۷۲ % افزایش داد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا زلفی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

اسماعیل دره زرشکی

استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

ستار قادر

استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران