مروری بر عوامل موثر بر احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 324

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_280

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

چکیده مقاله:

موسسه جانسون به نتایجی در باب آموزش و عوامل سلامتی دست یافته است که به دانش افراد در موردمدرسه و تاثیر آن در سلامت بچه ها و پیامدهای آموزش برمی گردد.پس از بررسی عمیق این قضیه و تعریفتعلق به مدرسه به استراتژی هایی دست یافتند که مدارس می توانند آنها را به کار گیرند تا تعلق دانشآموزان را به مدرسه افزایش دهند.و تعلق به مدرسه اینگونه تعریف می شود:"تعلق به مدرسه باوری است دردانش آموزان ،افراد بالغ و همنوعان در مدرسه که همانطور که به خودشان توجه و مراقبت دارند این حس رانسبت به مدرسشان نیز دارند .زیرا بررسی ها نشان داده است که احساس شخصی دانش آموزان برای تعلقبه مدرسه همانند بزرگان تحت تاثیر هم نوعانشان قرار دارد .برای توضیح تعلق به مدرسه باید به عوامل خطرساز (شامل شخصیت ها ،شرایط و رفتارهایی که احتمال رخ دادن نتیجه منفی را افزایش می دهد) و عواملمحافظتی (شخصیت ها ،شرایط و رفتارهای که تاثیر استرس را کاهش و توانایی شخصی ، رقابت اجتماعی واحساسی برای رسیدن به احترام و منزلت اجتماعی افزایش می دهند) توجه کرد. احساس تعلق داشتن بهمدرسه، مدیر، معلمان و کارکنان مدارس با گروه های همسال هدفمند می تواند احساس ارزشمند بودن وهدفدار بودن را در فرزندان ما ایجاد کند، عزت نفس را در آنها رشد دهد و باعث شود حس مسئولیت پذیریو خود آگاهی در آنان تقویت گردد. مطالعات نشان داده است که با احساس تعلق فرد نسبت به محیط یامکانی خاص، میزان تعهد و احساس مسئولیت و فداکاری او نسبت به محیط یا آن مکان خاص افزایش مییابد. دانش آموزان در شرایطی که خود را با مدرسه بیگانه بدانند، هر چند در مدرسه حضور داشته باشند ودرس بخوانند و از حقوق خود قانونی برخوردار باشند، اما با تعاریف اجتماعی دانش آموزان تلقی نمی شوند.

نویسندگان

یاسمن رمضانی

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور اراک، اراک، ایران