نقش مدیریت دفاعی راهبردی بر ارتقای سرمایه های انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 241

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPAC01_010

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

مدیریت دفاعی راهبردی، روش ویژه ای از تفکر با ویژگی های معین و قابل تمیز است، ترکیبی از فرایندهای به کارگیری بصیرت و نوآوری است که حاصل آن عبارت خواهد بود از چشم انداز یکپارچه سازمان. منابع انسانی به عنوان یک رویکرد منسجم ، با ارزش ترین دارایی های یک سازمان است. بنابراین فرماندهان بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل راهبردی برخورد کنند و استفاده هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده ها پیمایشی و ازنظر روش تحلیل داده ها همبستگی می باشد. جامعه عبارت است کارکنان نظامی که جامعه آماری ۳۰۰ نفره می باشد که ۱۱۷ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار Smart-PLS تجزیه وتحلیل گردیده اند. هدف از این پژوهش نقش مدیریت دفاعی راهبردی بر ارتقای سرمایه های انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نتیجه، نشان داد که این رابطه معنا دار است اگر فرماندهی و مدیریت به سمت راهبردی شدن به منظور ارتقای نقش ظرفیت سازی در سازمان پیش رود منتج به پاسخگویی و ایجاد انعطاف پذیری در سازمان به همراه سرعت می گردد که باعث ایجاد خلاقیت در سازمان می شود که این خلاقیت همراه با سیالی و بسط و ابتکار عمل خواهد بود که سبب ارتقای ظرفیت های ارتش و ایجاد بستر فرهنگ نوآوری در توسعه همه جانبه سازمان می شود. لذا بایستی فرایند راهبردی کردن نوآوری و خلاقیت در سازمان ارتش به روز، مستمر و در طول زمان با مراحل مهندسی شده صورت پذیرد.

نویسندگان

علیرضا غلامعلیان

دکترای علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

جواد رفیعی راد

استاد یار مدیریت دفاعی راهبردی- دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا- تهران- ایران

رضا جلیلی نیکو

دکتری مدیریت راهبردی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران