نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در تسهیل و توسعه فضای کسب و کار صنعت بیمه (مطالعه فراترکیب )

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL10_004

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

بازاریابی محتوای دیجیتال نمونه ای از رویکردهای نوین ارتباطی و آنلاین است که در حال گسترش و نفوذ بین کاربران خود می باشد. این نوع از بازاریابی فرایندی است برای ایجاد محتوای با کیفیت بالا و ارزشمند برای راهنمایی مشتریان و معرفی برند خود و جذب مشتری. در این زمینه پژوهش حاضر به دنبال نقش تحولات دیجیتال صنعت بیمه بر تسهیل و توسعه فضای کسب و کار با استفاده از یک مطالعه فراترکیب می باشد. در پژوهش حاضر محقق با بکارگیری رویکرد مرور نظامند و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی دست زده و با انجام گام های ۷گانه روش ساندلوسکی و باروسو ، به شناسایی پیشایندها و پیامدهای اثر بخش بازاریابی محتوای دیجیتال در صنعت بیمه پرداخته است. در این زمینه به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده گردید که مقدار آن برای شاخص های شناسایی شده در سطح توافق عالی شناسایی شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های گرداوری شده در نرم افزار MAXQDA منتج به شناسایی ۳۸ پیامد بازاریابی محتوای دیجیتال اثربخش در قالب هفت مولفه و دو بعد کلی و ۲۱ پیشایند بازاریابی محتوای دیجیتال اثربخش در قالب چهار مولفه و دو بعد کلی گردید. نهایتا درگیری رفتاری مشتری با برند به عنوان شاخص با بیشترین فراوانی در میان پیامدها و توجه به خصوصیات مخاطبین به عنوان شاخص با بیشترین فراوانی در میان پیشایندهای بازاریابی محتوای اثربخش شناسایی گردیدند.

کلیدواژه ها:

بازاریابی محتوای دیجیتال ، کسب و کار ، صنعت بیمه ، اثربخشی بازاریابی محتوای دیجیتال ، فراترکیب

نویسندگان

سیدمهدی وهابی

مدیر امور مشتریان و توسعه بازار بیمه آسیا / دکترای مدیریت بازرگانی ، گرایش بازاریابی

عاطفه حیدری

سرپرست اداره اتکایی بیمه های آتش سوزی،مهندسی بیمه آسیا / دکترای اقتصاد نفت و گاز