بررسی تاثیر قدرت مدیریت ارشد بر پاداش مدیران اجرائی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_399

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ، بررسی تاثیر قدرت مدیریت ارشد بر پاداش مد یران اجرائی بوده که با استفاده از دادههای ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به صورت هدفمند انتخاب شدند، در فاصله زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیون مرکب استفاده شده است . نتایج پژوهش بیانگر این بود که قدرت مدیریت ارشد دارای تاثیر معناداری بر روی پاداش مدیران اجرائی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنابراین نتایج این پژوهش تاییدی بر وجود هزینه های نمایندگی در بین شرکت های مورد بررسی بوده است .

نویسندگان

اسماعیل شاه نظری

دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی مدعو، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی المهدی مهر، اصفهان، ا یران

آرزو منصوری

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی المهدی مهر، اصفهان، ایران