تعیین مناسب ترین رقم گرده زا در رقم خرمای ربی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,087

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_002

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی بهترین رقم گرده زا در رقم خرمای ربی در شهرستان سیب و سوران، استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی 89-88 انجام گرفت. در این تحقیق از 3 رقم گرده زای محلی با اسامی M003 و M002 و M001 که بیشترین سطح زیر کشت ارقام نر منطقه را دارند، استفاده گردید. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3تکرارانجام شد. دراین تحقیق ابتدا 6 اصله درخت خرمای ربی که ازنظرسن،ارتفاع وقدرت باردهی دارای شرایط یکسانی بودند، انتخاب شدند. در هر درخت تعداد 9خوشه با در نظرگرفتن نسبت برگ به خوشه 12 به 1انتخاب و بقیه خوشه ها حذف شدند.هر دو درخت یک تکرار وهرخوشه یک تیمار در نظر گرفته شد. ساعت گرده افشانی برای همه تیمارها یکسان ( 10 صبح) انتخاب گردید. در زمان بررسی فاکتورهای آزمایشی، تعداد 20 میوه از هر خوشه بطورتصادفی انتخاب و فاکتورهای pH و TSS اسیدیته و قند کل، قند احیاء، ساکارز، وزن، قطر و طول هسته و میوه در سه مرحله خلال (خارک) ،رطب و خرما مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رقم گرده زای M001 بهتر از دو رقم دیگر بود.

کلیدواژه ها:

خرمای ربی ، رقم گرده زا ، منطقه سیب و سوران

نویسندگان

محمد حنیف سپاهی

اداره تولیدات دامی وگیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیب وسوران، است

فرشاد صادقی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز