آزمون فرضیه ی دو کسری در ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JES-6-11_006

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

چکیده مقاله:

در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می شود: نظریه ی کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه ی کینزی ، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می گذارد اما دیدگاه برابری ریکاردویی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخش های اقتصادی اعم از داخل و خارج را نفی می کند. در این مقاله ابتدا دیدگاه های برابری ریکاردویی و کینزی معرفی شده و سپس به کمک آزمون هم انباشتگی و تجزیه ی واریانس ارتباط بین کسری بودجه ، مصرف بخش خصوصی و کسری حساب جاری و رشد اقتصادی طی دوره ی ۱۳۸۵-۱۳۵۰ در ایران مورد تجزیه تحلیل می گیرد. خلاصه ی نتایج حاصله برای دوره ی مورد مطالعه وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید می کند؛ به عبارتی در ایران برابری ریکاردویی رد می شود.

نویسندگان

اسداله فرزین وش

دانشایر گروه اقتصاد پولی و مالی دانشگاه تهران

ندا فرح بخش

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن