بررسی مدلسازی و بهینه سازی جانمایی روشهای توسعه کم اثر LID) ها) در مدیریت کیفیت رواناب شهری در بخشی از منطقه ۱۷ تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_523

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

چکیده مقاله:

بررسی رواناب شهری از لحاظ کیفی یک موضوع مهم در مدیریت شهری است .با گسترش شهرنشینی در کلان شهرها و کاهش سطوح نفوذپذیر، در هنگام بارندگی مشکلاتی از قبیل آلودگی شدید کانال ها در اثر ورود زباله های شهری و فاضلاب ها ، رخ می دهد. لذا برای کم نمودن خسارت و تاثیرات زیست محیطی آن، برآورد دقیق مقدار رواناب و انجام عملیات کنترل رواناب شهری اجتناب ناپذیر می باشد. محور تحقیق این پژوهش کاربرد روش های توسعه کم اثر((LID می باشد. از شبیه ساز SWMM و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات((MOPSO به منظور شبیه سازی و بهینه سازی جانمایی LID ها در منطقه ۱۷ شهری تهران استفاده گردید. از دو راهکار روش توسعه کم اثر شامل پیاده رو نفوذ پذیر و سیستم ماند بیولوژیکی در کنترل بار آلودگی برای ارزیابی استفاده شد.نتایج نشان داد که راهکار مدیریتی سلول ماند بیولوژیکی نسبت به پیاده رو نفوذ پذیر ، از عملکرد بهتری در حذف TSS دارا می باشد. لذا راهکار مدیریتی سلول ماند بیولوژیکی به عنوان بهترین LID برای محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید. همچنین نتایج حاکی از آن است که ترکیب بهینه از دو نوعLIDs در رویکرد ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی SWMM-MOPSO برای رسیدن به هدف موفق بوده است .

کلیدواژه ها:

روش توسعه کم اثر((LID ، رواناب سطحی ، پیاده رو نفوذ پذیر ، سلول ماند بیولوژیکی ، ترکیب شبیه ساز-بهینه ساز SWMM-MOPSO

نویسندگان

مهرتاش اسکندری پور

دانشجوی دکترای مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

شاهرخ سلطانی نیا

دکترای مهندسی و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علوم تحقیقات تهران