ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه با قاب خمشی بتنی ویژه متکی بر فونداسیون عمیق

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 110

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_007

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

چکیده مقاله:

در این تحقیق ، اثرات اندرکنش خاک-سازه در تحلیل لرزه ای برای ساختمان های بلند مرتبه با سیستم قاب خمشی بتنی ویژه متکی بر فونداسیون عمیق بررسی شده است . هدف از این پژوهش ، مطالعه و بررسی تاثیر فونداسیون عمیق بر روی پاسخ های سازه بتنی با قاب خمشی ویژه می باشد. از این رو این تحقیق شامل ۳ مدل ساختمان ۳۵و۲۵و۱۵ طبقه می باشد. در ابتدا رکوردهای زلزله وارده به سازه استخراج شده و بر اساس سازههای مورد بررسی هم پایه می گردند سپس سازه بتنی مورد نظر در دو شرایط متفاوت با و بدون فونداسیون عمیق تحت رکوردهای اعمالی با استفاده از انالیز غیرخطی دینامیکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت ، در نهایت نتایج سازهها در دو شرایط مختلف مدل سازی شده مورد بررسی قرار می گیرد. که از نتایج بدست آمده مشاهده گردید با لحاظ کردن اثر اندرکنش خاک و سازه و استفاده از فونداسیون عمیق تحت رکورد های زلزله ارائه شده برش پایه بیشتری افزایش یافته و همچنین با بررسی جابجایی طبقات بام نیز به این نتیجه رسیدیم که با افزایش تعداد طبقات میزان جابجایی طبقات افزایش یافته و سازه رفتار نرم تری از خود نشان می دهد.

نویسندگان

عباس نظرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین پهلوان

استاد یار گروه سازه و زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

میثم جلالی

استاد یار گروه سازه و زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

فهیمه رفیعی

استادیار گروه ژئوتکنیک، دانشکده عمران، دانشگاه دامغان