CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلالات و تعارضات زناشویی زوجین

عنوان مقاله: اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلالات و تعارضات زناشویی زوجین
شناسه ملی مقاله: NPSC04_023
منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهرزاد شمیرانی - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلالات و تعارضات زناشویی زوجین بود. در یک طرح نیمه آزمایشی از نوه پیش آژمون پس آزمون با گروه کنترل، تعداد ۱۰۰ نفر از زوجین مراجعه کننده به کلینیک های شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس پس از ارزیابی بالینی اولیه و احراز شرایط پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه درمان پذیرش و تعهد (۵۰) نفر و گروه کنترل (۵۰) نفر تقسیم شدند. گروه آزمایش ۱۲ جلسه درمان پذیرش و تعهد را به صورت دو جلسه ۹۰ دقیقه ای در هفته دریافت کردند. نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی افسردگی و خودکشی در افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس آزمون تاثیرگذار بود. یافته های حاصل از این پژوهش، بیانگر سودمندی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش تعارضات زناشویی است. مشاوران و درمانگران خانواده می توانند از یافته های پژوهش حاضر در راستای مداخلات بالینی و درمانی استفاده کرده و از این رویکرد موثر در جهت حل تعارضات و کمک به بهبود روابط زناشویی افراد بهره ببرند.

کلمات کلیدی:
تعارضات زناشویی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، افسردگی، خودکشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1848704/