اثر بخشی آموزش فرزند پروری دموکراتیک بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان دارای والدین کنترل گر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF09_366

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

چکیده مقاله:

پژوهش زیر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش فرزند پروری دموکراتیک بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان دارای والدینکنترل گر تدوین شده است . این پژوهش با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل به تعداد مجموعا ۳۰ نفرنوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال دارای حداقل یک والد کنترل گر منطقه ۱۲ تهران در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. پکیج آموزشیفرزندپروری دموکراتیک در ۸ جلسه ۲ ساعته به گروه آزمایش ارائه شده و سطح اعتیاد به اینترنت قبل و بعد از آموزش اندازه گیریشده است. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. تحلیلداده ها نشان داد که آموزش فرزند پروری دموکراتیک به والدین کنترل گر بر کاهش سطح اعتیاد به اینترنت نوجوانان گروه آزمایشاثربخش بوده است. نتایج به دست آمده آموزش فرزندپروری دموکراتیک می تواند راهکاری موثر برای بهبود عملکرد نوجوانان وکاهش موارد آسیب زا شایع اعتیاد به اینترنت باشد .

نویسندگان

علی ریاحی دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی،موسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران

محمدجواد رنجبر

دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی