بررسی رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی در بین دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان بابل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF09_331

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

چکیده مقاله:

پژوهش زیر با هدف بررسی رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی طرحریزی شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهرستان بابل در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ می باشد که ‎۹۴۳۸ نفر می باشد که تعداد ۳۷۰نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد ابزار نظرسنجی پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسینچاری (۱۳۹۱) و پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (۱۹۹۵) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS۱۸،۲۳ Amos انحام شد. یافته ها نشان می دهد خودتنظیمی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی در بین دانش آموزان رابطه معناداری دارد.

نویسندگان

بهزاد محمدی اطاقسرا

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی،موسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران

عاطفه نجفی پوردیوکلایی

استادیارموسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران