جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر گوسفند به روش Nested-PCR در شهرستان خرم آباد، ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-13-56_015

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

چکیده تب کیو یک بیماری مشترک بین انسان و دام با انتشار جهانی است که توسط یک ریکتزیای اجباری داخل سلولی به نام کوکسیلا بورنتی (Coxiellaburnetii) ایجاد می­شود. گاو، گوسفند و بز عمده­ترین مخازن این بیماری­ بوده و ارگانیسم­ را از طریق شیر دفع ­می­کنند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع کوکسیلا بورنتی در شیر خام گوسفند در شهرستان­ خرم آباد انجام شد. اینمطالعه به صورت مقطعی-  توصیفی از بهار ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۲ انجام شد. در مجموعه ۷۲ نمونه شیر گوسفند به صورت تصادفی جمع­آوری شد و از نظر حضور کوکسیلا بورنتی به روش (Nested- PCR) مورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه، از مجموع ۷۲ نمونه شیر گوسفند، ۱۵ نمونه ۸۳/۲۰ درصد از نظر وجود کوکسیلا بورنتی مثبت بودند. شیوع کوکسیلا بورنتی  در فصول مختلف متفاوت بود. با توجه به جدول آمار توصیفی در مورد کل داده­های گردآوری شده در فصول و مناطق مختلف مشاهده شد که بیش از ۶۲/۷۹ درصد نمونه­ها منفی و حدود ۳۸/۲۰ درصد آن­ها مثبت بود. بررسی حاضر نشان داد که در این منطقه کوکسیلا بورنتی وجود دارد و شیر گوسفند می­تواند یکی از منابع بالقوه تب کیو در انسان باشد.

نویسندگان

Samira Lorestani

دانشجوی کارشناسی ارشد باکتر شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان خرم آباد، ایران.

Amin Jaydari

استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

Shahram Maleki

استادیار، گروه دام بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

Peyman Khademi

دانش آموخته کارشناسی ارشد باکتری شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد