شناسایی اجزای تصمیم خرید مصرف کننده از منظر بسته بندی محصول و بررسی تاثیر سطح درگیری ذهنی بر این اجزا (مورد مطالعه صنعت سوهان قم)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-14-72_020

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

چکیده بسته­بندی مواد غذایی نقشی محوری را در کارزار تبلیغات معرفی آنها به بازار دارد و به عنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت­گذاری محصول و ابزاری برای ایجاد تاثیر در ذهن مصرف کننده ایفای نقش می­کند. باید با بسته­بندی محصول به عنوان یکی از ابزارهای ارزشمند در ارتباطات بازاریابی امروز رفتار شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی تصمیم خرید مصرف کننده و شناسایی اجزای آن بطور خاص از منظر بسته­بندی محصول و همچنین بررسی تاثیر سطح درگیری ذهنی مصرف­کننده با محصول بر این اجزا صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و در بحث شناسایی اجزای تصمیم خرید پیمایشی و در بخش بررسی تاثیر سطح درگیری از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه مصرف کنندگان سوهان خریدار این محصول در شهر قم بوده­اند که به روش نمونه­گیری تصادفی و بر اساس فرمول کوکران  تعیین شده اند. تعداد ۲۴۳ پرسشنامه تکمیل شده به کمک آزمون­های آماری تی تک نمونه­ای و همبستگی پردازش شدند. نتایج آزمون ها بیانگر اهمیت جنس بسته­بندی، اطلاعات روی بسته­بندی و برند محصول به عنوان اجزای تصمیم خرید مصرف کننده از منظر بسته­بندی بوده و اندازه بسته بی اهمیت بوده است. همچنین نتایج نشان داد سطح درگیری ذهنی مصرف­کننده با محصول بر جنس بسته­بندی، اطلاعات روی بسته­بندی و برند محصول به عنوان اجزای تصمیم خرید وی نقش دارد.

کلیدواژه ها:

کلید واژگان: بسته بندی ، تصمیم خرید مصرف کننده ، عناصر بسته بندی ، درگیری ذهنی خریدار ، صنعت سوهان

نویسندگان

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران