بررسی اثر اسانس گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بر ماندگاری و کیفیت گل شاخه بریده رز

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 148

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMPT-5-1_004

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

چکیده مقاله:

عمر گلجایی (vase life) گل های شاخه بریده از مهم ترین ویژگی کیفی گل های بریده است که در تعیین ارزش گل ها و ارزیابی ارقام جدید مورد توجه قرار می گیرد. اسانس های گیاهی از مواد ضد میکروبی طبیعی هستند که با استفاده از این ترکیبات، عمر پس از برداشت محصولات گیاهی مانند میوه ها، سبزی ها و گل های شاخه بریده افزایش می یابد. به منظور ارزیابی اثر اسانس زیره سبز برافزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده رز، این آزمایش انجام شد. این طرح با سه غلظت اسانس زیره سبز (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر) و در سه زمان (۵ و ۱۰ و ۱۵ روز) با سه تکرار به اجرا درآمد. غلظت صفر، تیمار شاهد بود که شاخه های گل با آب مقطر تیمار شدند. براساس نتایج به دست آمده، اثرات اصلی کاربرد سطوح مختلف اسانس زیره سبز بر صفات مختلف گل رز، در سطح ۵ درصد تفاوت معنی دار نشان داد. در بررسی اثرات اصلی تیمارها، صفات مختلف گل رز از جمله وزن تر نسبی، نسبت وزن تر به وزن خشک گلبرگ ها، قطر گل، قطر ساقه، میزان کلروفیل، میزان آنتوسیانین، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز، محتوای آبی، میزان قند محلول و میزان جذب محلول بالاترین میانگین را در کاربرد اسانس زیره سبز به میزان ۳۰۰ میلی گرم در لیتر نشان دادند و کمترین میانگین این صفات مربوط به شاهد (عدم کاربرد اسانس زیره سبز) بود.

نویسندگان

سید عباس میرجلیلی

گروه تولیدات گیاهی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات آموزش و تزویج کشاورزی تهران ایران