آنالیز فیلوژنتیک توالی ژن pol (سکانس RT ) ویروس HIV-۱ در بین بیماران مبتلا به ایدز در ایران

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BLOOD-7-2_005

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1402

چکیده مقاله:

چکید ه   سابقه و هدف   ویروس نقص ایمنی اکتسابی، یکی از اعضای خانواده رتروویریده می باشد که به عنوان عامل سندرم نقص ایمنی اکتسابی شناخته شده است. توالی یابی و آنالیز فیلوژنتیک ژن pol ویروس نقص ایمنی اکتسابی، یک روش مفید برای تعیین تحت گونه­ای سویه­ها می باشد. در این پژوهش، هدف بررسی سویه های ویروس HIV-۱ موجود در ایران بود.   مواد و روش ها   مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. ژنوم RNA ، از پلاسمای ۲۴ بیمار مبتلا به ایدز از مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی استخراج گردید و با استفاده از روش RT Nested – PCR و استخراج از ژل محصولات PCR ، سکانس یابی و آنالیز فیلوژنتیک با نرم افزار مگا۴ انجام و تفاوت­های سکانس­های RT بین سویه­های ویروس HIV-۱ به دست آمده از بیماران بررسی شد.   یافته ها   پس از انجام توافق ترادفی توالی ها با توالی های رفرانس، آنالیز سکانس­ها و فیلوژنتیک نشان داد که ۱۴ نمونه تحت گونه A۱ و ۱۰ نمونه تحت گونه B از گروه M ویروس HIV-۱ می باشند.   نتیجه گیری   سویه A۱ بیشتر در افراد معتاد به مواد مخدر تزریقی و سویه B در افراد هموفیلی مشاهده شد. نتایج نشان داد که احتمالا تحت گونه A۱ شایع ترین تحت گونه در بین بیماران است. مانند سایر تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر، آنالیز فیلوژنتیک می تواند در استراتژی پیشگیری، درمان، کنترل و برنامه ریزی ها مفید باشد.   کلمات کلیدی : ویروس نقص ایمنی اکتسابی تیپ ۱، ایران، تنوع ژنتیکی

کلیدواژه ها:

HIV-۱ ، Iran ، Genetic Diversity ، ویروس نقص ایمنی اکتسابی تیپ ۱ ، ایران ، تنوع ژنتیکی