CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی)

عنوان مقاله: عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی)
شناسه ملی مقاله: JR_JQE-7-1_002
منتشر شده در در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسدالله جلال آبادی - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
جاوید بهرامی - عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه مقاله:
به دلیل وجود نااطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی، وجود معیارهای جایگزین متعدد برای مولفه های موثر بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسبترین مدل اقتصادسنجی برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، رگرسیون های تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجه است.  استفاده از روش ­های مناسب برای در نظر گرفتن مساله ­ی نااطمینانی جدای از اقتصاد سنجی کلاسیک دارای اهمیت است.  یکی از این روش ها متوسط گیری بیزی از برآوردهای کلاسیکی است.  در این مقاله با استفاده از این روش، اثرگذاری متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در قالب ۷ نظریه ی رشد اقتصادی، برای۷۹ کشور جهان در دو گروه کل کشورها و کشورهای غیرتوسعه یافته (۵۲ کشور) برای دوره ی ۲۰۰۶-۱۹۷۰ بررسی شده است.  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، عوامل موثر بر رشد اقتصادی گروه های مختلف کشورها می توانند متفاوت باشند.  بر این اساس نمی توان گفت نظریه های مختلف رشد اقتصادی برای گروه های مختلف از کشورها، به لحاظ اثرگذاری متغیرهای جایگزین برای هر یک، نتایج مشابهی بر رشد اقتصادی آنها دارد.

کلمات کلیدی:
متوسط گیری مدل بیزی, رشد اقتصادی, نااطمینانی, حتمیت, احتمال شمول پسین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1821127/