CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تخمین پارامترهای مقاومت برشی در کلریت شیست های معدن گلگهر با استفاده از روشهای تحلیل برگشتی و مقایسه نتایج آن با روشهای تجربی

عنوان مقاله: تخمین پارامترهای مقاومت برشی در کلریت شیست های معدن گلگهر با استفاده از روشهای تحلیل برگشتی و مقایسه نتایج آن با روشهای تجربی
شناسه (COI) مقاله: SGSI16_277
منتشر شده در شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی الماسی - کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
اکبر چشمی - استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
جعفر حسن پور - موسسه مهندسین مشاور ساحل

خلاصه مقاله:
در این مقاله، پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ درزه دار و خردشده با استفاده از داده های جمع آوری شده از واحد کلریتشیستی معدن سنگ آهن گلگهر با استفاده از روشهای تحلیل برگشتی محاسبه و با مقادیر به دست آمده از روش های تجربی مقایسه شده است. بدین منظور، ابتدا گسیختگی ایجاد شده در واحد کلریتشیستی این معدن مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهای هندسی و زمین شناسی مهندسی دامنه تعیین شده است. سپس پارامترهای مقاومت برشی سطح لغزش با روش تعادل حدی و عددی با استفاده از نرم افزارهای تحلیل پایداری شیب با فرض ضریب اطمینان واحد محاسبه شده است. پس از آن با استفاده از روشهای تجربی مانند روش هوک و براون، پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ تخمین زده شده است. در نهایت نتایج به دست آمده از تحلیل برگشتی با نتایج روش تجربی مقایسه و پیشنهادات لازم برای اصلاح داده های ورودی روشهای تجربی ارائه گردید.

کلمات کلیدی:
تحلیل برگشتی، تعادل حدی، تحلیل عددی،معیار هوک-براون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/181399/