بررسی تاثیر پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCIICONF01_208

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تشکیل می دهند که تعداد ۹۲ شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های تحقیق نشان داد که پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت تاثیر معنی داری نداشته است ولی پایداری شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیرمعکوس ومعنی داری داشته است

کلیدواژه ها:

پایداری شرکت ، هزینه حقوق صاحبان سهام ، ریسک غیر سیستماتیک

نویسندگان

فاطمه صالحانی

دانشجوی رشته حسابداری، موسسه غیرانتفاعی پارسا ، بابلسر، ایران

مهدیس نیکزاد قادیکلایی

دکتری رشته حسابداری، استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران