بررسی اهمیت اختیارات مدیریتی بر رابطه بین توانایی مدیریت و نگهداری وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 152

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCIICONF01_206

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق اثر اختیارات مدیریتی و توانایی مدیریت بر نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تشکیل می دهند که تعداد ۹۲ شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که توانایی مدیریت بر نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار بوده است ولی اختیار مدیریتی ارتباط بین توانایی مدیریتی و نگهداری وجه نقد را تعدیل نمی کند.

نویسندگان

سیده حدیث قدردان

دانشجوی رشته حسابداری، موسسه غیرانتفاعی پارسا بابلسر، بابلسر، ایران

مهدیس نیکزاد قادیکلایی

دکتری رشته حسابداری، استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران