بررسی تاثیر سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 206

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCIICONF01_205

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تشکیل می دهند که تعداد ۹۲ شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین اجتناب از مالیات و هزینه بدهی تاثیر منفی و معنی داری وجود داشته ولی بین سهامداران نهادی و هزینه بدهی تاثیر منفی و معنی داری وجود ندارد.

نویسندگان

محدیثا گلی کناری

دانشجوی رشته حسابداری، موسسه غیرانتفاعی پارسا بابلسر، بابلسر، ایران

مهدیس نیکزاد قادیکلایی

دکتری رشته حسابداری، استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران