CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی و اجرای مدل داده ای مناسب برای راه های ایران

عنوان مقاله: طراحی و اجرای مدل داده ای مناسب برای راه های ایران
شناسه ملی مقاله: GEO83_58
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 83 در سال 1383
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اصغر آل شیخ - لب GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مدیر گروه مهندسی
سمیه دوج - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
زهره معصومی - دانشجوی کارشناسی ارشد GIS

خلاصه مقاله:
توسعه ی کاربردهای اطلاعات مکانی ضرورت وجود یک سیستم جامع اطلاعات مکانی که ارتباط صحیح بین پایگاه اطلاعاتی،سخ تافزار، نر مافزار و کاربر را فراهم آورد و قابلیت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به نیازهای سازمان حمل و نقل و پایان هها کشور را دارا باشد ایجاد می کند. همچنین عدم وجود یک ساختار داده مناسب در سیستم اطلاعات سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور باعث کاهش میزان کارایی سیستم های موجود می شود. این مقاله تحقیقی جهت تهیه ی یک پایگاه داده ی ساختار یافته برای نظم دهی به داده های سازمان و هماهنگ سازی داده های حمل و نقل برای جلوگیری از انجام دو باره کاری ها و بهینه سازی کاربری های مرتبط با حمل و نقل را ارائه می دهد. که مراحل نیاز سنجی ، تهیه مدل مفهومی و مدل داده ای آن را موردارزیابی قرارداده است. نتیجه کار تهیه ی یک پایگاه داده شیء گرا برای راههای ایران می باشد. در این مقاله به توضیح مراحل طی شده برای امکان سنجی و تهیه ی مدل مفهومی و سپس شرح مدل داده ای منطقی که برای داده های سازمان طراحی شده است، پرداخته شده است.جم عآوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به اجزاء برنام هریزی سازمان حم ل ونق ل وپایان ههای کشور و ارائه مدلهای برنامه ریزی سیستماتیک در جهت اجرای سیستم های سازمان, هدایت ساماندهی و نظارت بر دفاتر سازمان بر اساس نیازهای مناطق کشور, احتیاج به یکسری اطلاعات مکانی و توصیفی به همراه تجزیه و تحلیلهای مرتبط با مطالعات مربوطه دارد. به این منظور فرایند نیازسنجی انجام شده ومدل مفهومی برمبنای آن طراحی شده است. نتیجة نهایی یک مدل دادة مکانی است که می تواند برای مدیریت حم لونقل استفاده شود

کلمات کلیدی:
،TIGER، mobile objects، Intersection ،Incident ، GIS_T، entity، ArcGISTM

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1797/