مدیریت پایدار منابع آبی و چالش رودخانه های مرزی منطقه شمال غرب ایران با تمرکز بر رودخانه ارس

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 855

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_013

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش به موضوع مهم مدیریت آب و چالش های رودخانه مرزی ارس در ایران پرداخته و اهمیت مدیریت پایدار منایعآب را برشمرده و تاثیرات تغییرات آب وهوایی، رشد جمعیت، توسعه صنعتی و بهره برداری نامناسب از منابع آب را موردبررسی قرار می دهد. با توجه به این مسائل، اهمیت وضعیت رودخانه های مرزی بیش از پیش نمایان می شود و این امرمنجر به افزایش بحران ها و تنش ها در مورد حقابه های مرزی گردیده است. کشور ایران نیز با داشتن رودخانه های مرزیاین موضوع را تجربه می کند. به همین جهت، برنامه ریزی صحیح برای مدیریت منابع آب رودخانه های مرزی به عنوان یکاولوبت تلقی می شود. مدیریت منابع آب به منظور استفاده بهینه و پایدار از منابع آب و حفظ کیفیت و کمیت آنها صورتمی پذیرد. تاکید این پژوهش بر اهمیت حفظ منابع موجود آب همراه با تضمین زیست محیطی. سلامت انسان و بهره وریبهینه از منابع آب می باشد. این مقاله با فرضیه اصلی تحقیق بر این است که با استفاده از روش های مدیریت یکپارچهمنابع آب، ارزیابی منابع آب و استفاده از ابزارهای اجتماعی-اقتصادی و نظارتی، مدیریت آب رودخانه مرزی ارس بهبودیابد. همچنین, و به مسائل موجب تنش ها و منازعات سیاسی- امنیتی در میان کشورهای مرزی با دیپلماسی مناسب پاسخداده شود، به علاوه تاثیر پروژه های ساخت سدهای آبی ترکیه بر رودخانه فرامرزی ارس مورد بررسی قرار می گیرد. درنهایتمی توان با مدیریت یکپارچه منابع آب. حکمرانی کلان آبی کشور و همکاری بین المللی به تنش ها و مشکلات ناشی ازبحران آب پاسخ داد.

کلیدواژه ها:

آبهای مرزی ، مدیریت منابع آبی ، رودخانه مرزی ارس بحران اب و محیط زیست ، شمال غرب ایران ، پروژه های آبی ترکیه

نویسندگان

مجید جلیلیان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک. تبدیل انرژی. دانشگاه جامع امام حسین(ع). تهران. ایران

محمدحسن کامیاب

پژوهشگر دانشگاه حامع امام حسین (ع). تهران. ابران

فرشاد مومن زاده بخارائی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک. تبدیل انرژی. دانشگاه جامع امام حسین(ع). تهران. ایران