اولویت بندی متغیرهای پایداری زنجیره تامین خدمات پرداخت الکترونیک در تاثیرپذیری از فناوری بلاکچین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTDM-10-4_004

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

بلاکچین، فناوری نوظهوری است که متخصصان امیدوارند بکارگیری آن در زنجیره تامین بتواند در ارتقاء شفافیت، ایمنی و صحت فرآیندهای زنجیره تامین بسیار راهگشا باشد. با توجه به نابالغ بودن موضوع کاربرد این فناوری و تسهیلگری آن در دستیابی به پایداری زنجیره های تامین بویژه در صنایع خدماتی- این مطالعه تلاش کرده است تا پس از بررسی ادبیات موضوع، با کمک مشاوره/ مصاحبه با ۱۲ نفر از مدیران و متخصصان مربوطه در صنعت خدمات پرداخت الکترونیک که از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند، متغیرهای اصلی و فرعی عملکرد پایدار زنجیره تامین را که بیش از همه از پیاده سازی این فناوری تاثیر می پذیرند، و نیز راه حل و نحوه بکارگیری بلاکچین را در هر یک از جنبه ها شناسایی کند. این پژوهش به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی و از جنبه کمی یا کیفی، پژوهشی ترکیبی است که از استراتژی توصیفی از نوع اکتشافی بهره گرفته است. در پایان، با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی، مهمترین متغیرها بر اساس درجه تاثیرپذیری از این فناوری اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد که بیشترین تاثیر از پیاده سازی بلاکچین در زنجیره تامین پرداخت الکترونیک، متوجه هزینه، قابلیت اطمینان در روابط و معاملات و نیز پاسخگویی است و سایر متغیرها در اولویت های بعدی قرار دارند.

نویسندگان

محسن شفیعی نیک آبادی

عضو هئیت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

حمزه آقابابایی

تولیدوعملیات، مدیریت و اقتصاد، سمنان، سمنان، ایران

سامان بابائی کفاکی

دانشگاه سمنان- دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

محمد رحمانی منش

گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران