واکاوی باریک آرایه های بدیع معنوی در اشعار طبیب اصفهانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP10_137

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی دانشی است که با آن زیبایی های سخن آشکار می شود. طبیب اصفهانی از شاعرانیاست که صنایع معنوی بدیع مورد توجه وی بوده و برای زیبایی آفرینی و آراستن کلام خود در حد اعتدال ازآرایه های بدیع معنوی بهره برده است. نگارنده در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی از دیدگاه زیبایی شناسی به تعیین و بررسی آرایه های بدیع معنوی در دیوان طبیب اصفهانی، پرداخت. با بررسی اشعار دیوانمشخص شد که آرایه های بدیع معنوی نقش بسزایی در ایجاد تصویرها و زیبایی کلام وی داشته است. وی برایبیان افکار و اندیشه های خود علاوه بر صور خیال از سایر صنایع بدیعی مانند: التفات، تجرید، جمع و تفریق،تنسیق الصفات، تلمیح، طباق، ملمع، لف و نشر، حسن تعلیل و ... برای آراستن کلام خویش، بهره برده است؛ ازاین میان تجرید و تلمیح بسامد بالایی دارند و تلمیحات بیشتر به قصص قرآنی و داستان های مشهور غنایی اشارهدارند.

نویسندگان

راضیه آقازاده

استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی،دانشگاه آزاد اسلامی،خوی، ایران