بررسی عوامل موثر بر خودآموزی در دانش آموزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESCSSCONG02_010

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر خودآموزی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی(مقطعی) است. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه ساختاریافته بهره گرفته شد. روش انتخاب مشارکت کنندگان دردسترس بود. مشارکت کنندگان پژوهش شامل معلمانی بودند که در ارتباط با موضوع پژوهش مطلع تشخیص داده شدند. معلمان دارای سابقه ی تدریس متفاوت از ۱ تا ۲۹ سال بودند. برای تعیین حجم نمونه نیز از اشباع نظری بهره گرفته شد به طوری که مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت ۱۱ مصاحبه (به صورت غیرحضوری و ارسال فرم مصاحبه) صورت پذیرفت. به منظور تایید اعتبار و پایایی پژوهش از استراتژی پیتی، تامسون و استیو(۲۰۱۲)،چارمز(۲۰۱۰) و لینکن و گابا(۱۹۸۵) استفاده شد. این استراتژی شامل اتکاپذیری، اطمینان و اعتماد پذیری، تایید یا تصدیق پذیری و انتقال پذیری می باشد. نتایج پژوهش نشان دادند مهم ترین عوامل موثر بر خودآموزی تکنولوژی، انگیزه درونی، وسایل کمک آموزشی و محیط اجتماعی، فرهنگی و سنت ها است.

نویسندگان

مائده کرابی

دنشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، گروه علوم تربیتی، پردیس الزهرا(س)، دانشگاه فرهنگیان استان سمنان

سعیده کرابی

دانش آموخته کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان مشهد، آموزگار مقطع ابتدایی