CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اندازه گیری بدنه خودرو با استفاده از دوربین متریک

عنوان مقاله: اندازه گیری بدنه خودرو با استفاده از دوربین متریک
شناسه (COI) مقاله: GEO83_29
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 83 در سال 1383
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبادت قنبری پرمهر - گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
علی عزیزی - گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک

خلاصه مقاله:
اندازه گیری بدنه خودرو یکی از کاربرد های فتوگرامتری صنعتی است . با توجه به مجموعه سه عامل : سرعت، هزینه ودقت مورد نیاز در مقایسهas-designed و as-built بدنه خودرو، این روش در سا لهای اخیر در صنعت خودروسازی به طورجدی تر از قبل مطرح شده است . هدف از این مقاله گزارش پروژه اجرا شده در این زمینه و برر سی نتایج به دست آمده درZeiss UMK صنعتی است. در این پروژه از دوربین متریک off-line انداز هگیری بدنه خودرو پاترول با روش فتوگرامتری10/1318 استفاده شد. برای اجرای پروژه، در مرحله اول، شبک های از نقاط تارگتی بر روی بدنه خودرو نصب گردید و Uسپس با طراحی یک شب که ژئودتیک، مختصات این نقاط با روش ژئودزی صنعتی بدست آمد . در مرحله بعد شبکه دیگری در طراحی گردید . به منظور مدلسازی دقیق خطاهای سیستماتیک موجود در داده ها UMK اطراف خودرو به منظور استقرار دوربین از پارامترهای اضافی مختلف در یک حل خود کالیبراسیون با معادلات شرط هم خطی ترکیب گردید و نتایج بدست آمده از هر روش با یکدیگر مقایسه شد . دقت در هر روش از طریق محاسبه اختلاف مختصات نقاط بدست آمده با مختصات همین نقاط که با روش ژئودزی صنعتی بدست آمده بود، برآورد گردید . در بهترین حالت دقت بدست آمده با روش فتوگر امتری صنعتی حدود 0/21 میلیمتر ارزیابی شد

کلمات کلیدی:
فتوگرامتری صنعتی، دوربین متریک off-line تارگت، خطای سیستماتیک، دقت وخودکالیبراسیون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1768/