بررسی و تحلیل وضعیت کاربری فضای سبز شهری در منطقه ۵ شهرداری تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TGES14_006

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

چکیده مقاله:

فضای سبز شهری یکی از عوامل و عناصر کالبدی بسیار مهم در شهر و برنامه ریزی شهری است که جایگاه ویژه ای در نزد برنامه ریزان شهری دارد.دلیل این مسئله به تاثیر و کارکرد بسیارمهم فضای سبز در ابعاد اکولوژیکی و گذران اوقات فراغت, تفریح و مصاحبت با دوستان و گرد همایی اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان درمناطق شهری برمیگردد که باعث می شود توسعه فضای سبز در مناطق شهری یکی از اولویت های اصلی و اولیه بسیاری از مدیریت های شهری در شهرهای جهان باشد.فضای سبز مطلوب شهری اثر بسزائی در ساماندهی کالبدی و کارکردهای شهر خواهد داشت که رویکردی جدی به سمت ایجاد شهر سالم قلمداد می گردد . براساس این اهمیت است که سرانه ، سطح ، توزیع و پراکنش این کاربری در شهرها جایگاه ویژه ای داشته و در برنامه ریزی توسعه فضای سبز شهری به این موارد توجه زیادی صورت می گیرد.در این تحقیق به بررسی وضعیت فضای سبز در منطقه ۵ شهرداری تهران بر اساس داده های مربوط به سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۸ پرداخته ایم. این تحقیق براساس روش مطالعات کتابخانه ای همراه با پیمایش میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرانه فضای سبز شهری در این منطقه از ۱۱ مترمربع در سال ۱۳۸۹ به ۴۸ / ۱۴ مترمربع در سال ۱۳۹۸ رسیده است که با توجه به استانداردهای کشوری و جهانی سرانه فضای سبز که برای هر فرد در شهرهای پر جمعیت بین ۱۵ تا ۵۰ مترمربع وبطور متوسط ۳۰ مترمربع می باشد از وضعیت مطلوب و خوبی برخوردار نیست. همچنین توزیع و پراکنش فضای سبز شهری در سطح نواحی منطقه مذکور نیز بر پایه داده های سال ۱۳۸۹ از کیفیت مطلوبی برخوردارنیست . بنابراین ضروری است که توسعه فضای سبز شهری در محدوده مطالعاتی مد نظر جدی مدیران و برنامه ریزان شهری مربوطه باشد .

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی شهری ، فضای سبز شهری ، منطقه ۵ شهرداری تهران

نویسندگان

آناهیتا سادات پویانفر

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران علوم و تحقیقات

محمد سلمانی مقدم

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار،ایران