تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقای رفتار تفکیک از مبدا زباله در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSR-19-3_003

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: آموزش تفکیک زباله برای دانش آموزان به دلیل نقش مهم این گروه در جلب مشارکت والدین، دارای اهمیت بسزایی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقای رفتار تفکیک زباله در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد انجام گرفت. روش ها: این مطالعه از نوع مداخله ای کنترل دار تصادفی بود که طی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر روی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد انجام شد. هشت مدرسه به صورت چند مرحله ای انتخاب گردید و ۱۰۰ نمونه در هر گروه (آزمون و شاهد) در نظر گرفته شد. سپس مداخله آموزشی بر اساس نتایج نیازسنجی برای گروه آزمون، طی یک ماه و در قالب ۳ جلسه آموزشی ۴۵ دقیقه ای صورت گرفت. نتایج دو ماه بعد از مداخله جمع آوری شد و داده ها با استفاده از آزمون های Independent t، Paired t و ۲c در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: قبل از مداخله آموزشی، به جزء نمره متغیر آگاهی، اختلاف معنی داری بین متغیرهای دو گروه وجود نداشت، اما پس از انجام مداخله، دو گروه از نظر همه سازه های مورد بررسی تفاوت معنی داری را نشان دادند (۰۵۰/۰ > P). عملکرد گروه آزمون قبل از آموزش، ۷۳/۰ ± ۳۴/۲ بود و پس از آموزش به ۴۵/۰ ± ۱۱/۳ رسید و ارتقای معنی داری یافت (۰۰۱/۰ > P). نتیجه گیری: مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده از طریق ارتقای نگرش و ارزیابی پیامدهای رفتاری دانش آموزان در زمینه رفتار تفکیک زباله از مبدا، باعث ارتقای رفتار دانش آموزان گردید که پیشنهاد می شود این شیوه آموزشی در سایر مدارس نیز اجرا گردد.

کلیدواژه ها:

Education ، Waste management ، Theory of planned behavior ، Students ، آموزش ، مدیریت زباله ، تئوری رفتار برنامه ریزی ، دانش آموزان

نویسندگان

محمد جواد فلاح نژاد

MSc Student, Student Research Committee AND Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

محسن شمسی

Associate Professor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

رضا درویشی چشمه سلطانی

Associate Professor ,Department of Environmental Health Enginerring, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

محبوبه خورسندی

Professor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

رحمت اله مرادزاده

Associate Professor, Department of Epidemiology, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Asgaripor A, Amiri MJ, Rahimi S. Evaluation of environmental education ...
 • Mousavi S, Darghahi A, Azizi F. Study on the effective ...
 • Naderlou S, Shams A. Investigating students' environmental attitude and knowledge ...
 • Ghavidel A, Pendashteh A. Presenting the organized methods of rubbish ...
 • Safari Alamouti P, Shams A. The factor analysis of problems ...
 • Zazouli MA, Mohseni Bandpei A, Eslami A, Sadeghi A. Survey ...
 • Basile C. Environmental Education as a catalyst for transfer of ...
 • Godin G, Kok G. The theory of planned behavior: A ...
 • Safari M, Shojaeizadeh D, Ghofranipour F, Heydarnia AR, Pakpour A. ...
 • Peyman N, Nasehnezhad M. Effect of education based on the ...
 • Barati F, Shamsi M, Khorsandi M, Ranjbaran M. The effect ...
 • Estebsari F, Taghdisiolami MH, Rahimikhalifeh kandi Z, Hosseini AF. The ...
 • Banga M. Household knowledge, attitudes and practices in solid waste ...
 • Marashi T, Safari-Moradabadi A, Ahmadi F, Alipour-Anbarani M. The effect ...
 • Yazdankhah Z, Mehrabi Y, Rakhshanderou S, Safari-Moradabadi A, Ghaffari M. ...
 • Ekere W, Mugisha J, Drake L. Factors influencing waste separation ...
 • Delshad Noghabi A, Darabi F, Moshki M. The impact of ...
 • Peyman N, Samiee Roudi K. The effect of education based ...
 • Ahmadi M, Jahanara S, Moeini B, Nasiri M. Impact of ...
 • Zhang D, Huang G, Yin X, Gong Q. Residents' waste ...
 • Jiang P, Fan YV, Klemes JJ. Data analytics of social ...
 • Haghighatjoo S, Asgari A, Tahmasebi R, Noroozi A. Predictor factors ...
 • Asgaripor A, Amiri MJ, Rahimi S. Evaluation of environmental education ...
 • Mousavi S, Darghahi A, Azizi F. Study on the effective ...
 • Naderlou S, Shams A. Investigating students' environmental attitude and knowledge ...
 • Ghavidel A, Pendashteh A. Presenting the organized methods of rubbish ...
 • Safari Alamouti P, Shams A. The factor analysis of problems ...
 • Zazouli MA, Mohseni Bandpei A, Eslami A, Sadeghi A. Survey ...
 • Basile C. Environmental Education as a catalyst for transfer of ...
 • Godin G, Kok G. The theory of planned behavior: A ...
 • Safari M, Shojaeizadeh D, Ghofranipour F, Heydarnia AR, Pakpour A. ...
 • Peyman N, Nasehnezhad M. Effect of education based on the ...
 • Barati F, Shamsi M, Khorsandi M, Ranjbaran M. The effect ...
 • Estebsari F, Taghdisiolami MH, Rahimikhalifeh kandi Z, Hosseini AF. The ...
 • Banga M. Household knowledge, attitudes and practices in solid waste ...
 • Marashi T, Safari-Moradabadi A, Ahmadi F, Alipour-Anbarani M. The effect ...
 • Yazdankhah Z, Mehrabi Y, Rakhshanderou S, Safari-Moradabadi A, Ghaffari M. ...
 • Ekere W, Mugisha J, Drake L. Factors influencing waste separation ...
 • Delshad Noghabi A, Darabi F, Moshki M. The impact of ...
 • Peyman N, Samiee Roudi K. The effect of education based ...
 • Ahmadi M, Jahanara S, Moeini B, Nasiri M. Impact of ...
 • Zhang D, Huang G, Yin X, Gong Q. Residents' waste ...
 • Jiang P, Fan YV, Klemes JJ. Data analytics of social ...
 • Haghighatjoo S, Asgari A, Tahmasebi R, Noroozi A. Predictor factors ...
 • نمایش کامل مراجع