کارآفرینی با رویکرد ژئوتوریسم خلاق در ژئوسایتها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECOACONF02_038

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله به مطالعه و بررسی کارآفرینی در ژئوسایتها با رویکرد ژئوتوریسم خلاق( زمین گردشگری خلاق) پرداخته شده است. بر اساس این مطالعات با توجه به پتانسیلهای زمینشناختی در هر یک از ژئوسایتها و با در نظر گرفتن نکات کلیدی در کارآفرینی موفق میتوان با ارایه راهکارهای مناسب اعم از بکارگیری افراد متخصص و ذیفن زمینشناس در هدایت برنامه های زمین گردشگری ، پیوند خوردن ژئوتوریسم با سایر علوم و رشتههای آموزشی، تغییر نگاه به پدیدههای زمین شناسی در ژئوسایتها با رویکرد بنیادین و کاربردی، توسعه ژئومیتالوژی (اسطورهشناسی زمین)، توجه به پدیدههای زمین شناختی در مقیاس میکروسکوپی، رونق ژئوسایتها به عنوان مدارس علمی و عملی به دستاوردهای قابل توجهی دست یافت.

نویسندگان

پروانه رضایی روزبهانی

عضو هیات علمی و دانشیار، دکتری تخصصی زمین شناسی ، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگا ه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مهنا نیک بین

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری، تهران، ایران