بررسی و ارزیابی روش های ادغام تصاویر سنجش از دوری با قدرت تفکیک بالا)مطالعه موردی:تصاویر ماهواره GeoEye-۱ از منطقه کرج(

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF10_112

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1402

چکیده مقاله:

توسعه سیستم های سنجش از دوری و افزایش قدرت تفکیک تصاویر سنجش از دور، باعث گردیده است تا این تصاویر به طور روزافزون مورد استفاده قرار گیرند. افزایش قدرت تفکیک تصاویر سنجش از دوری موجب توسعه و استفاده از ماهواره های سنجش از دوری که قادر به اخذ تصاویر با قدرت تفکیک بالا شده است.همچنین تصاویر با قدرت تفکیک بالا طور فزایندهای در کاربردهای مختلف نظارت زمین استفاده میشوند. این تصاویر می توانند به طور همزمان تصاویر در باندهای پانکروماتیک و چند طیفی ارائه کنند.تصاویر پانکروماتیک دارا ی قدرت تفکیک مکانی بالا و قدرت تفکیک طیفی پا یین و تصاویر چندطیفی دارا ی قدرت تفکیک طیفی بالا و قدرت تفکیک مکانی پایین هستند.برای داشتن یک تصویر با قدرت تفک یک مکانی و طیفی بالا به طور همزمان،نیاز به استفاده از روش ها ی ادغام تصاویر یا پن شارپینگ می باشد.روش های ادغام تصاویر یک موضوع تحقیقاتی اساسی و فعال در زمینه پردازش تصاویر سنجش از دور می باشد.در این مطالعه ابتدا با استفاده از روش های HSV، Brovey، PCA ، Gram-Schmidt و CN Spectral تصاویر باهم ادغام شدند و سپس این تصاویر با شاخص های ERGAS، UIQI، CC،BIAS و RASE مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد روش Gram-Schmidt انتخاب بهینه ای برای انجام فرآیند ادغام تصاویر نسبت به روش های دیگر باشد.

نویسندگان

پویا حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

اصغر میلان

استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی