پهنه بندی سیلاب ناشی از کمبود ظرفیت تونل های انتقال رواناب شهری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC20_045

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

چکیده مقاله:

سیلاب شهری در اثرعواملی مانند بارندگی شدید، کمبود ظرفیت شبکه زهکشی شهری، طغیان رودخانه و غیره به وقوع پیوسته و تاثیرات قابل توجهی بر جامعه دارد. در حوزه مدیریت ریسک شهری، آگاهی از مناطق در معرض سیل می تواند میزان زیادی از آثار زیان بار سیل بکاهد. مدلسازی سیلاب شهری به واسطه وجود المان های مختلف نظیر سیستم زهکشی و شبکه تونل های زیرزمینی نیازمند توجه بیشتر است تا نتایج بدست آمده قابل کاربرد باشد. در این مطالعه برای مدلسازی پهنه سیل ناشی از کمبود ظرفیت تونل انتقال آب از تلفیق مدل یک بعدی SWMM برای محاسبه ب یرون زدگی از شبکه و مدل پهنه بندی MIKE۲۱ برای محاسبه پهنه های سیل استفاده شده است. نتایج بدست آمده برا ی سه دوره بازگشت ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله در حوضه مرکزی تهران نشان می دهد که مساحت پهنه های سیل به ترتیب برابر با ۰/۲۷، ۰/۴۴ و ۰/۶۴ کیلومتر مربع است. نتایج این تحقیق می تواند برای شناسایی مناطق در معرض خطر استفاده شود.

کلیدواژه ها:

پهنه بندی سیلاب شهری ، تونل انتقال رواناب ، MIKE۲۱ ، SWMM

نویسندگان

حمیدرضا حکیمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

جعفر یزدی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

محمد شاه سوندی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی