طراحی و ساخت خرک ارگونومیک منطبق با مشخصات آنتروپومتریک دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSR-9-12_005

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: شایعترین اختلالات عضلانی-اسکلتی دانشجویان کمر درد و شانه درد شناخته شده است که نحوه نشستن و تماس با تجهیزات دانشگاهی عامل اصلی بروز این ناراحتی­ها می باشد. هدف از انجام این پژوهش توسعه و ساخت مدل خرک نقاشی ارگونومی با استفاده از روش های طراحی صنعتی به منظور کاهش آسیب های عضلانی-اسکلتی و افزایش رضایت کاربران از استفاده آن می باشد. روش ها: بصورت یک مطالعه تجربی است که با استفاده از متدهای طراحی صنعتی و آنالیز آنتروپومتری و روش ارزیابی سریع اندام فوقانی (RULA) خرک نقاشی طراحی مجدد شده است. شرکت کنندگان ۲۸ نفر از دانشجویان نقاشی دانشگاه هنر اصفهان می باشند، که برای طراحی و نقاشی از خرک نقاشی موجود استفاده می­کنند. یافته ها:۱۴% ازشرکت کنندگان دارای امتیاز نهایی  RULA۷، ۳۹% با امتیاز نهایی ۶-۵ و ۴۷% باقیمانده دارای امتیاز نهایی ۳-۲ بوده­اند. فاکتورهای تاثیرگذار بر امتیاز نهایی RULA جنسیت (۰۰۳/۰=P)، ارتفاع قد (۰۰۰۴/۰=P) وارتفاع رکبی (۰۰۴/۰=P) بدست آمده است. میانگین امتیاز نهایی RULA زن­ها از مردها بیشتر بوده است. نتیجه گیری: ارتفاع خرک طراحی شده در پژوهش حاضر با توجه به آنالیز آنتروپومتری ۴۳۰ میلیمتر تعیین شد و پشتی مناسب(با ارتفاع ۳۳۰ میلیمتر) با زاویه ۱۰۵ درجه نیز به طرح نهایی اضافه گردید. واژه های کلیدی: ارگونومی، طراحی مجدد، آنتروپومتری، RULA، خرک نقاشی

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدصادق سهرابی

MSc. Ergonomics, Department of Industrial Design, School of Architecture and Urban Design, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) E-mail: ms.sohrabi@aui.ac.ir

سعید علیاری

MSc. Industrial Design, Department of Industrial Design, School of Architecture and Urban Design, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran

زهرا کشاورز

B A. student of Industrial Design, Department of Industrial Design, School of Architecture and Urban Design, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran

سمیرا علیجانی

B A. student of Industrial Design, Department of Industrial Design, School of Architecture and Urban Design, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran

فرنوش ترک زاده

B A. student of Industrial Design, Department of Industrial Design, School of Architecture and Urban Design, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran

رضا آقایی

B A. student of Industrial Design, Department of Industrial Design, School of Architecture and Urban Design, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran