راهبردهای باززنده سازی بازارهای تاریخی با رویکرد معماری میان افزا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_1034

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

چکیده مقاله:

بازارها همواره نقش مهمی در گسترش شهرنشینی و رشد اقتصاد در جامعه را دارن د و نقطه ی عطف بسیاری از کسب وکارها و اجتماع های فرهنگی جامعه هستند که با تغییر اجتماع و نیازهای جامعه ، بسیاری از کاربری ها و ارزش های آنبه نوع دیگری در جامعه امروزی نمود پیدا میکنند و یا ازبین میروند و در پی صنعتی شدن شهرها از چارچوب وپیوستگی اصلی خود خارج میگردند . باززنده سازی روش صحیح برای بازگردانی هویت و ارزش های از دست رفته بازاراست در واقع فرآیندیست تطبیقی از ترکیب بازسازی ، نوسازی و دوباره سازی ، اما نه عینا آ نچه که در گذشته خود بودهبلکه رنگ و بویی از معماری معاصر به خود می گیرد که نیازمند رویکر دی برمبنای طراحی و برنامه ریزی دقیقی است کههم نیازهای جامعه را تسریع بخشد و هم ساختمایه و ارزش های تاریخی خود را حفظ نماید و دوباره نقش عملکردیخود را به عنوان بازار ایفا کند . روش تحقیق در این مقاله ازنوع توصیفی _ تحلیلی براساس داده های کتابخانه ای است.در این مقاله سعی برآن است با بررسی فرآیندهای با ززنده سازی و راهبرد های طراحی میان افزا براساس نمونه هایموردی در خارج و داخل ایران به چارچوبی از شاخص های مهم مختص بازارهای تاریخی برسیم و از آن در ساماندهی واحیای بازار های تاریخی استفاده نماییم.

نویسندگان

الهه فایضی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه ارومیه

مرتضی خسرونیا

عضو هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه

مظفر عباس زاده

عضو هیئت علمی دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه