چالش های فرآیند پیش بینی موفقیت ایده های نوآورانه در شرکت های کوچک دانش بنیان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENTUT01_040

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

چکیده مقاله:

امروزه شرکت های دانش بنیان اصلی ترین منبع توسعه نوآوری هستند. این شرکت ها با یک ایده خلاقانه شکل گرفته و سپس با توسعه آن دست به نوآوری می زنند. از آنجا که ارزیابی و پیش بینی موفقیت این ایده ها یکی از مهمترین مراحل فرآیند نوآوری است لذا در این پژوهش به چالش های فرآیند پیش بینی موفقیت ایده های نوآورانه در شرکت های دانش بنیان پرداخته شده است . باتوجه به این هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی و رویکرد آن کیفی و اکتشافی است . بر این اساس با نمونه گیری هدفمند و انتخاب ۷نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان نوآور، بر مبنای نظر خبرگان در قالب مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با شیوه تحلیل تماتیک (روش براون و کلارک) سوالات پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت . پس از اشباع نظری و تایید پایایی ، اعتبارپذیری و تاییدپذیری نتایج بر مبنای مدل گوبا و لینکلن و نهایتا تکمیل تحلیل تم ها ، نتایج این پژوهش ۵ دسته مانع اصلی را فرا روی شرکت های کوچک دانش بنیان جهت اجرای فرآیند ارزیابی و پیش بینی موفقیت ایده های نوآور نشان داد. این چالش ها شامل مشکلات درون سازمانی ، مشکلات نهادی در محیط اقتصادی کشور، فقدان توانمندی ها، مشکلات ذاتی محصولات جدید و فشار زمان در محیط رقابتی محصولات دانش بنیان است .

نویسندگان

نرگس ایمانی پور

دانشیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

حسین فخاری

دانشجوی دکتری، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،