بررسی اثرات ضد باکتری دهان شویه گیاهی حاوی نانو ذرات نقره

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 174

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ZISTCONF01_125

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1402

چکیده مقاله:

با توجه به اثرات سوء داروهای شیمیایی ، رویکردی مثبت به سمت جایگزین کردن فرآورده های گیاهی ضروری به نظر می رسد. درسال های اخیر، استفاده ازعصاره گیاهان برای تهیه نانوذرات فلزی بعنوان یک جایگزین مناسب برای روشهای شیمیایی و فیزیکی مطرح شده است . در این تحقیق سنتز سبزنانو ذرات نقره از عصاره گیاهان بابونه ، ریحان و انگور انجام و اثرات ضدباکتری آن مورد بررسی قرار گرفت . پس از تایید وجود نانو ذرات نقره در محلول توسط میکروسکوپ الکترونی SEM و ×RD ، غلظت های ۵ ،۰/۵ و ۰/۰۵ mg/ از این محلول گیاهی به محیط کشت حاوی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا اضافه گردید و قطر هاله عدم رشد مربوط به هر باکتری به صورت جداگانه بررسی گردید. نتایج نشان داد که محلول دهانشویه گیاهی حاوی نانو ذره نقره مانع رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا گردیده است و بیشترین قطر هاله عدم رشد در غلظت mg/ml۵ و به ترتیب مربوط به باکتری های سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که محلول دهان شویه گیاهی حاوی نانو ذره نقره اثرات ضدمیکروبی قابل توجهی برعلیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی داشته و می تواند جایگزین مناسبی برای دهان شویه های با منشا شیمیایی باشد.

نویسندگان

ریحانه هویدا

گروه زیست شناسی ، واحد دورود، دانشگاه آزاد اسلامی ، دورود، ایران